Aleph Consult

Laat je hoog vliegen!


Een reactie plaatsen

ADHD Coaching / Therapie

Aleph Consult heeft een unieke therapie te bieden voor kinderen met ADHD die ze vaak als erg leuk ervaren. Door middel van deze therapie worden op een ongedwongen en gezellige manier de oorzaken van de problemen opgelost, zodat het kind weer in balans komt.

Een kind met ADHD trekt een enorme wissel op de gezinssituatie. Veel ouders zitten met de handen in het haar en zijn de vele gesprekken op school meer dan zat. Je kan niet meer genieten van je kind en uitstapjes buiten de deur lopen vaak uit op een ‘ramp’. Buiten medicijnen om heeft de reguliere sector geen oplossing te bieden. En vaak wordt de situatie er maar ten dele beter op met medicijnen. Er zijn ook veel ouders die niet willen dat hun kind medicijnen gaat gebruiken. Dit besluit gaat vaak tegen het advies van artsen en scholen in. Dat maakt het voor ouders moeilijk om bij hun standpunt te blijven, des te meer omdat ze geen andere oplossing hebben in het reguliere circuit.

Een ADHD Consult bij Aleph Consult zorgt ervoor dat het kind tot rust komt en dat de oorzaken van de drukte worden aangepakt. Daarbij heeft ieder kind het gevoel nodig dat hij of zij iets te bieden heeft dat de moeite waard is. Doordat het kind vaak als vervelend en ‘niet goed genoeg’ wordt gekenmerkt, verliest het dit gevoel. Dit gevoel word in de therapie hersteld zodat het kind weer in zijn kracht komt te staan. Er wordt dus veel aandacht geschonken aan het versterken en het vergroten van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Ook de ouders zullen worden gecoacht en onder andere vele handvatten krijgen aangereikt. Het zal thuis en op school weer gezellig worden.

Bel of vul het Contactformulier in voor het maken van een GRATIS en VRIJBLIJVEND
INTAKE-GESPREK of voor aanvullende informatie.

(Ouders van een ADHD-er hebben het al zwaar genoeg. Aleph Consult wilt de oplossing bieden en ervoor zorgen dat ook het financiële plaatje geen problemen gaat opleveren. Aleph Consult hanteert dan ook een speciaal tarief voor dit doorgaans wat langere traject. Neem contact op voor de mogelijkheden.)

©Danielle Bakker, Aleph Consult
http://www.alephconsult.nl


Een reactie plaatsen

Opvoedtips voor Ouders

Ouders hebben een grote invloed op het welzijn van hun kind. Dit is dan ook de reden dat Aleph Consult ook altijd aandacht besteedt aan de ouder(s) als een kind wordt aangemeld voor kindercoaching. Bewust en onbewust neem je veel overtuigingen, normen en waarden over van je ouders en van anderen in je omgeving. Wij leren allemaal door anderen te imiteren en dit komt met name tot je 6e levensjaar ongefilterd in je onbewuste binnen. Men zegt wel: “Goed voorbeeld doet goed volgen.” Helaas pikt ons onbewuste ook verkeerde voorbeelden op en ontwikkelt destructieve overlevingspatronen om met bepaalde situaties om te kunnen gaan. Dit heeft weer een negatieve invloed op het gedrag van het kind en hoe er op hem wordt gereageerd in de buitenwereld. Deze onbewuste negatieve patronen zorgen ervoor dat het kind en het gezin in een negatieve vicieuze cirkel terechtkomt.

Het is een ondoenlijke zaak om je kind voor 100% te beschermen tegen dit soort patronen. Bovendien zou dat zeer onwenselijk zijn omdat je ook groeit en sterk wordt door bijvoorbeeld tegenslagen, moeilijke momenten en onzekerheid. Wel kan je de schade beperken door als ouder een aantal tips toe te passen, waardoor je het kind in zijn/haar waarde laat en het zelfvertrouwen vergroot. Het kan ook zijn dat je als ouder merkt dat je ongewild je eigen (onbewuste) negatieve overtuigingen, trauma’s en angsten op je kind projecteert. Als je deze in jezelf heelt zal de projectie op je kind ook stoppen. Hieronder volgen een aantal tips. Blijft je kind, ondanks het toepassen van de tips, vast zitten in een patroon, heeft het angsten en is het niet gelukkig? Of merk je dat je als ouder zelf ergens in vast loopt en wil je dit niet overdragen op je kind? Neem dan contact op met Aleph Consult (telnr.: 035 751 99 75) om de mogelijkheden te bespreken.

1. Zeg vooral wat je wilt!
We weten maar al te vaak wat we niet willen. Je wilt niet dat je kind zijn/haar eten laat staan, je wilt niet dat je kind te laat naar bed gaat en/of je wilt niet dat je kind op de bank springt. Dit zeggen we ook vaak tegen onze kinderen; “Niet op de bank springen!” “Vergeet niet uit te kijken met oversteken!” “Verlies je sleutels niet!” enz.

Ons onbewuste “hoort” de woorden NIET en GEEN niet. Dat wordt als het ware uitgegumd in de zin. Wat je dus creëert is dat het allemaal wel gebeurd. Kinderen springen wel op de bank en steken over zonder uit te kijken. Je creëert dus negatieve gedachten en situaties. Daarbij voelt het kind het als een falen, dat het wel gebeurd. Of dat mama alweer moet waarschuwen is, omdat ik mij niet aan de regels houdt.

Ons onbewuste reageert veel beter op positieve gedachten en dus kun je beter denken en zeggen wat je WEL wilt dat er gebeurt. Dus zeg vooral; “Kijk even naar links en rechts als je oversteekt” “Ik wil graag dat je rustig op de bank gaat zitten” “Stop je sleutels goed in je zak” etc.. Kinderen gaan nu automatisch doen wat je wel wilt en dat zorgt voor een stuk minder negativiteit en helpt hen daarbij om ook positiever te gaan denken over zichzelf en de omgeving.

2. Praat altijd vanuit jezelf!
We weten allemaal dat kinderen de gevaren van de maatschappij nog niet altijd goed kunnen inschatten. Zo ook sociale situaties. Een kind heeft er daarom ook vaak moeite mee als iets verboden wordt. Zaken als “Je mag niet meer met Pietje spelen” of “Jij mag niet alleen met je fiets door de buurt fietsen” zeggen kinderen vaak helemaal niks. Het gevolg is strijd of dat ze het stiekem wel gaan doen.

Wat essentieel is: Begin de zin altijd met IK en geef een WAAROM. “Ik wil niet dat je nog met Pietje speelt, want ik vindt dat zijn moeder niet genoeg oplet”, “Ik wil niet dat je alleen in de buurt fietst, want dat vind ik nog te gevaarlijk”. Wat je zult merken is dat kinderen veel meer geneigd zijn om hier wel naar te luisteren, want het is niet hun angst of probleem. Bovendien: als je jouw angsten en negatieve gedachten op jouw kind projecteert zonder erbij te vermelden dat die angsten en gedachten van jou zijn, dan gaat jouw kind uiteindelijk die gedachten en angsten vanzelf overnemen als eigen angsten.

3. Het is erg belangrijk om vertrouwen aan je kind te schenken. Ga uit van de goede bedoelingen van je kind. 
Het eerste wat je kunt doen is je kind vooral veel plezier wensen.
Nu zal je zeggen; “Ja, dat doe ik al!”. Maar hoe vaak zeggen we niet tegen ons kind: “Doe goed je best op school!” of “Wel lief zijn bij oma!” en meer van dat soort uitspraken. Impliceren we hier dus eigenlijk mee dat het kind doorgaans niet zijn/haar best doet op school en thuis niet lief is? Mocht een kind op dat moment slechte cijfers halen op school, dan denkt hij of zij onbewust dat het komt dat hij z’n best niet doet. Beter is het om je kind vooral veel plezier te wensen op school of bij oma, want je weet dat je kind altijd zijn best doet en/of lief is bij oma.

4. Gebruik validerend taalgebruik en los niet alle problemen op voor je kind. Vertrouw op zijn/haar eigen oplossende vermogen.
Iedereen vind het fijn om erkenning voor zijn gevoel te krijgen. In onze maatschappij gebeurt het echter maar al te vaak dat als je je ‘verhaal’ doet de ander direct klaar staat met een oplossing. Daarmee ga je voorbij aan iemands gevoel en ook aan het oplossend vermogen van de ander. Ook is het een gewoonte om iemands verhaal te bagatelliseren met een hoop “ja, maars”. Dit gebeurt vooral bij kinderen. Doe je best om eerst emotioneel met je kind op te lopen, door simpele zinnetjes te gebruiken als ‘goh, wat erg/vervelend’, ‘ik zou me ook zo voelen denk ik’, hierdoor voelt het zich erkend. Daarna kan je vragen hoe hij of zij denkt het probleem op te kunnen lossen. Eventueel kan je opperen om samen verschillende oplossingen te verzinnen of te vragen of je hem of haar ergens mee kan helpen. Laat de uiteindelijke beslissing voor wat de beste oplossing is bij het kind, daarmee leert het verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen problemen.

 

©Danielle Bakker, Aleph Consult

http://www.alephconsult.nl


Een reactie plaatsen

Gedrags- en Karakteranalyse aan de hand van je Tenen

Tenen hebben een hoop te vertellen. Ze laten niet alleen zien hoe je omgaat met bepaalde facetten in jouw leven, maar maken ook duidelijk hoe je communiceert en hoe je reageert en omgaat met prikkels van buitenaf. Ook worden de positieve aspecten en de valkuilen in jouw karakter onthult door je tenen.

Wat is de meerwaarde van tenen lezen?
Tenen Lezen is van grote waarde gebleken voor het verkrijgen van meer zelfinzicht, als hulp bij de opvoeding en in het verbeteren van je relatie. Als je jezelf beter begrijpt dan ben je meer ontspannen in het contact met jezelf en met andere mensen. Je krijgt meer compassie met jezelf en zal vaker om jezelf kunnen lachen (ha ha, die gekke controleteen van mij ook). Als je als echtpaar een analyse laat maken, dan krijg je meer begrip voor elkaar waardoor de relatie makkelijk loopt. En als je weet hoe je kind (tenen lezen kan zelfs al bij baby’s) is ‘gebakken in de tenen’ dan kan je de opvoeding daarop afstemmen zodat er minder botsingen zijn en jij en je kind beiden tevreden blijven.

Wat vertellen tenen?
Je linkervoet vertelt hoe je omgaat met emotionele zaken en je rechtervoet laat zien hoe je omgaat met rationele zaken. Met name de vorm en de stand van je tenen vertellen veel. De vorm staat vast bij je geboorte, de stand is echter erg veranderlijk en een momentopname; verandert je gedrag, dan verandert ook de stand van die specifieke teen. Zo zegt b.v. een ronde teen dat je tactvol en vriendelijk bent en een kromme teen dat je snel bezwijkt onder druk van buitenaf.
Verder zegt het iets of je tenen netjes op een rijtje staan en aaneensluiten of dat je bijvoorbeeld gaten tussen je tenen hebt en bepaalde tenen boven de andere uitsteken.
Ook eelt, likdoorns en kalknagels hebben ook een betekenis. Dit zijn vaak vervelende, pijnlijke en steeds terugkomende klachten. Door inzicht te krijgen in de betekenis ben je in staat om je gedrag te veranderen.

Klik hier voor een schriftelijke voorbeeldanalyse.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij weten wat jouw tenen of de tenen van je kind te vertellen hebben? Boek dan nu een sessie of vraag een schriftelijke analyse aan en ontvang een eenmalige korting van 10 Euro!

Kijk voor meer informatie op http://www.tenenlezensoest.nl of bel rechtstreeks naar 035 7519975/06 10665575. Mailen kan natuurlijk ook naar info@tenenlezensoest.nl


©Danielle Bakker, Aleph Consult


http://www.alephconsult.nl

 


Een reactie plaatsen

Waarom Persoonlijk Ontwikkelen?

Waarom zou je er eigenlijk voor kiezen om jezelf te ontwikkelen? Waarom zou je ervoor kiezen om door een soms moeilijk en confronterend proces te gaan? Waarom zou je willen veranderen, terwijl iedereen weet dat verandering niet altijd makkelijk is?

Iedereen kiest ervoor vanuit een andere motivatie. Het kan zijn dat omstandigheden je min of meer dwingen. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je jezelf saboteert en maar niet kan bereiken wat je graag zou willen. Kan ook zijn dat je ziet dat je kinderen worstelen met dingen waar jezelf ook last van hebt. En misschien wil je gewoon niet op je moeder lijken..

Angst voor verandering zit bij de meeste mensen ingeslepen. Je weet wat je hebt en weet niet wat je krijgt. Ik kan je echter vanuit mijn eigen ervaring en de ervaring van mijn cliënten verzekeren: het is het waard en hoeft niet perse een enorme struggle te zijn. Het is helemaal niet nodig om te blijven graven en spitten in je verleden en er eindeloos over te praten. Het kan veel sneller.

Waarom niet gewoon de buitenwereld veranderen en niet jezelf? Nou, omdat het niet werkt. Eindeloos veel mensen proberen keer op keer andere mensen en situaties in hun leven te veranderen. Dat doen ze soms lief, maar vaak gebeurt dat met een hoop verwijten en drama en het enige wat ze daaraan over houden is een hoop frustratie in plaats van dat er daadwerkelijk een verandering komt. Er is namelijk een natuurwet op aarde werkzaam, die door de kwantumfysica aangetoond is: jouw gedachten en emoties creëren jouw buitenwereld.

Jouw innerlijke wereld heeft een energetisch, magnetisch veld die aantrekkingskracht heeft in de buitenwereld. Als je bijvoorbeeld de overtuiging hebt dat ‘alle mannen klootzakken’ zijn, dan is jouw innerlijke wereld een magneet voor ‘klootzakken’. Keer op keer zullen er ‘klootzakken’ in jouw leven ten tonele verschijnen. Nu kan je proberen die mannen te veranderen, nooit meer een ‘man nemen’ etc., maar het is een beter plan om de overtuiging die in jou zit te transformeren. Als je die namelijk uit jouw onbewuste haalt, dan ben je geen magneet meer voor klootzakken en zal je een ander soort mannen gaan aantrekken.

Nu denk je misschien: ik heb het boek ‘De Secret’ gelezen en hoe positief ik ook denk het werkt maar niet. Dat klopt. De beperkende overtuigingen zitten namelijk in je onbewuste en hebben een functie: je ziel wilt bepaalde lessen leren en je psyche wilt graag ‘heel’ en ‘bewuster’ worden. Bovendien gaat het niet alleen om je gedachten, maar ook om de bijbehorende gevoelens, lichaamshouding, gedragingen en lessen van de ziel.

Eigenlijk kan je de ‘buitenwereld’ (d.w.z. alles en iedereen die je in jouw leven tegenkomt) zien als 1 groot feedbacksysteem. Ik leg dat ook weleens uit door middel van de 8. Alles wat je denkt, zegt, voelt en doet stuur je de acht in. Het ‘universum’ zegt dan ‘wat jij wilt’ en stuurt naar je terug wat jij uitzendt (karma). Je krijgt dus meer van wat je denkt, zegt, voelt en doet en word op deze manier de bevestiging krijgen van je gelijk. En dat maakt het ook zo geniepig. Je komt in een vicieuze cirkel terecht en raakt er steeds meer van overtuigd dat het echt zo is. Ik leg het bovenstaande uit door middel van een voorbeeld (naam is gefingeerd):

Inez heeft in haar jeugd ervaren dat er nooit naar haar geluisterd werd. Ze is opgegroeid met de overtuiging dat kinderen hun mond moeten houden en te luisteren hebben. Ze heeft dus nooit geleerd om te praten over wat er in haar leeft. Het ‘ik mag niet praten en niemand luistert naar me’ heeft zich goed vast gezet in haar onbewuste. Uiteraard zitten hier ook bepaalde gevoelens aan vast. Ze voelt zich verdrietig en ongezien en is vele avonden huilend in slaap gevallen. Ook is haar houding gaan overeenkomen met deze overtuiging. Ze heeft geleerd om er vrij onbewogen bij te zitten en haar woorden in te slikken. Wat ze niet weet is dat haar zielsles is om haar eigen plek op aarde op te eisen en om assertief te zijn en duidelijk te leren communiceren wat ze wilt. 

Nu stuurt ze deze overtuiging bewust en onbewust haar 8 in. Het leven zegt hierop: ‘wat jij wil’ en geeft haar allerlei situaties die deze overtuiging bevestigen. Zo heeft ze een haaibaai van een collega die alle ruimte opeist en verbaal heel dominant is en geen blad voor haar mond neemt. Inez krijgt hierdoor totaal geen ruimte om haar zegje te doen. Het frustreert haar enorm, maar ze ‘slaat steeds dicht’ tijdens gesprekken en vergaderingen. Het gaat van kwaad tot erger. Ze heeft een date met een potentiele partner die zich ineens ontpopt als blaaskaak. Ze komt steeds vaker onaardige caissières tegen en word overruled door nieuwe mensen die ze tegenkomt op het feestje van haar vriendin. Want vriendinnen heeft ze wel, omdat ze altijd ‘zo goed kan luisteren’. Iedereen komt met problemen bij haar, het is alleen zo jammer dat niemand naar haar luistert. 

Nu heeft ze een boek gelezen over positief denken en dat je daardoor dingen wel kan. Ze herhaalt duizend keer tegen zichzelf: mensen luisteren ook naar mij. Het werkt alleen totaal niet. Ze voelt zich hierdoor nog gefrustreerder. Het werkt niet omdat het zich heeft vastgezet in het onbewuste en het onbewuste 1000x sterker is in het creëren dan het bewuste. 

Inez word steeds depressiever en komt uiteindelijk in mijn praktijk terecht. Al snel komt bovenstaand patroon aan het licht. We sporen het patroon op en transformeren dit in het onbewuste. Na een paar sessie begint Inez te merken dat haar buitenwereld aan het veranderen is. Die collega vraagt nu eindelijk in een vergadering wat Inez er van vind en of ze een beter idee heeft. De blaaskaak verdwijnt uit haar leven en maakt plaats voor een innemende man die de tijd neemt om naar haar te luisteren. Inez voelt zich bevrijd en een stuk gelukkiger. Ze voelt zich eindelijk gehoord. Door deze verandering stuurt ze andere (positieve) gedachten, gevoelens, gedrag en houding in haar 8. En het leven geeft haar situaties en mensen terug die hier bij passen. 

Het gaat er bij persoonlijke ontwikkeling dus om dat je je buitenwereld als feedback beschouwt van jouw innerlijke wereld. Krijg je negatieve emoties, herhalende negatieve gedachten, frustraties en confrontaties, danis dat een teken dat je moet kijken naar wat er ‘misgaat’ in jouw innerlijke wereld. Heb je eenmaal door hoe het spel werkt, dan zal je zien dat je het zelfs leuk begint te vinden en soms zelf ronduit komisch.

Door middel van Psychologische Transformatie Therapie is het mogelijk om dit soort negatieve patronen definitief te transformeren. Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt of deze therapie iets voor jou is en dat je vele vragen hebt. Het intake-gesprek van 30-45 minuten is dan ook GRATIS! Neem contact op voor het maken van een afspraak. 

 

©Danielle Bakker, Aleph Consult
http://www.alephconsult.nl


Een reactie plaatsen

Psychologische Transformatie Therapie (PTT©)

PTT is gebaseerd op de psychologie van het onbewuste (waaronder de psychologie van Jung). Waar veel andere therapieën zich vooral richten op het bewust omgaan met je probleem, gaat PTT een stuk verder. Door de problemen op een diep niveau in het onbewuste te transformeren, krijg je niet alleen inzicht in het ontstaan van het probleem maar los je het ook direct op.  PTT is inzetbaar bij vrijwel ieder probleem.


Voordelen van PTT:

 • Inzicht in hoe je onbewuste werkt zodat je jezelf en anderen beter gaat begrijpen.
 • De transformaties worden gemaakt in je onbewuste zodat de gewenste veranderingen automatisch tot stand komen in je leven.
 • De veranderingen worden op het diepste niveau gemaakt. Waar andere therapieën zich vaak richten op symptoombestrijding, richt PTT zich op het transformeren van de oorzaak.
 • Waar andere therapieën zich vaak enkel richten op het gevoelsleven, de denkwereld, het fysieke niveau of op het energetische vlak richt PTT zich tegelijkertijd op al deze aspecten, zodat je je op al deze vlakken gelukkiger gaat voelen.
 • De therapie sluit volledig aan op je specifieke probleem. Ieder mens is anders en ieder probleem heeft een andere oorzaak. PTT is zo flexibel dat je precies datgene krijgt wat je op dit moment nodig hebt.
 • De therapie richt zich erop om je, buiten het transformeren van het probleem om, zoveel mogelijk ‘tools’ te geven om eventuele problemen in de toekomst snel zelf op te lossen.
 • Ideaal om in te zetten voor het hele gezin of een afdeling.
 • De werkwijze is integer en geeft je alle ruimte om het op jouw manier te doen.
 • PTT gaat ervan uit dat jij zelf verantwoordelijk bent voor jouw leven en dus ook voor jouw probleem. Soms loop je echter vast en weet je het even niet meer. PTT zorgt ervoor dat je bevrijdt wordt en dat je weer richting krijgt.
 • Tijdens de therapie blijf je zelfverantwoordelijk.
 • PTT herstelt de band met jezelf.
 • PTT richt zich op de pijlers zelfbehoud, zelfvoldoening, zelfbepaling, zelfacceptatie, zelfexpressie, zelfbespiegeling en zelfkennis.
 • PTT richt zich erop om de therapie zo snel mogelijk af te ronden. Geen eindeloze sessies, maar doelgericht handelen.

PTT is o.a. voortgekomen uit  Jungiaanse Psychologie, Chakra Psychologie, Cultuur Psychologie, Gezondheid Psychologie, Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), Kwantumfysica, Epigenetica, Reïncarnatie Therapie en vele andere stromingen.

 

©Danielle Bakker, Aleph Consult
http://www.alephconsult.nl


Een reactie plaatsen

De psychologie van het onbewuste

Het begrip onbewuste klinkt al snel vaag en ingewikkeld. En eigenlijk is dat ook zo: je zou er boeken vol over kunnen schrijven. Het is echter mijn intentie om het zo makkelijk en eenvoudig mogelijk te maken. Daarom maak ik graag gebruik van een metafoor. Onderstaande metafoor is voor dit artikel ‘uitgekleed’ om het overzichtelijk te houden. In werkelijkheid is de metafoor uitgebreider en complexer.

Je kan je volledige psyche zien als een eiland. Als je wordt geboren dan is dit eiland volledig onbewust. Alle bodemlagen van het eiland vertegenwoordigen de verschillende lagen van jouw onbewuste. Op dit eiland zitten vele zaadjes in de grond verstopt. Dat is jouw potentieel.

In het ideale geval word je in je leven goed ondersteunt door je onbewuste en werken je bewuste en onbewuste goed samen. Het onbewuste is namelijk ontzettend handig en maakt je leven een stuk makkelijker. Je onbewuste zorgt er bijvoorbeeld voor dat handelingen zoals aankleden, fietsen, autorijden etc. automatisch en vanzelf gaan: je hoeft er niet bij na te denken. Helaas is het zo ideaal doorgaans niet en soms gaat het zelfs behoorlijk mis.

In het onbewuste zitten namelijk ook de ‘complexen’. Complexen pakken in eerste instantie vaak negatief uit, maar een complex draagt ook altijd iets positiefs in zich. Er zit als het ware een goudader in verstopt. Deze complexen worden b.v. vertegenwoordigt op jouw eiland door onkruidzaadjes die ook in de grond zitten. Maar complexen kunnen zich ook voordoen als landmijnen en verstopte vulkanen.. Als je geboren wordt dan ben je psychisch nog volledig onbewust, maar alles is in aanleg al aanwezig.

In interactie met jouw ouders begint na een paar maanden je ego-ontwikkeling. Je begint je bewust te worden van jezelf en de wereld om je heen. Het Ego wordt in deze metafoor gezien als alles op jouw eiland waar jij je bewust van bent: alles wat je kunt zien en zicht op hebt. Het ego vertegenwoordigt dus alles wat je weet en waar je kennis van hebt. Het Ego wordt dus gedragen door jouw onbewuste. Het onbewuste is het fundament waarop jouw ego wordt gebouwd. Je kan niet zonder Ego: zonder Ego zou je namelijk helemaal niets bewust weten.

Met een beetje geluk krijg je een positieve ego-groei. Dan krijg je de ruimte om te ontdekken wie je bent, om fouten te maken, te groeien en je bewustzijn te vergroten zodat je ook nieuwe en onvermoede talenten kan ontdekken. Je onbewuste zorgt ervoor dat dingen vlekkeloos verlopen, ondersteunt je bij het ondernemen van nieuwe dingen en je leert om op jezelf te vertrouwen!

Maar geen opvoeding is ideaal. Je ouders hebben ook actieve complexen en die complexen zijn eigenlijk voeding voor de complexen op jouw eiland. En soms gaat er regelrecht een landmijn af of word een vulkaan actief. Aan deze complexen worden negatieve herinneringen gekoppeld met daaraanvast negatieve gevoelens en gewaarwordingen. Hierdoor komt je onbewuste in een negatieve vicieuze cirkel terecht en gaat hij je tegenwerken in plaats van helpen.

Als er een complex geraakt wordt dan voel je je niet fijn, vaak zelfs ronduit beroerd. Je word je ervan bewust dat er iets niet klopt. Je krijgt negatieve gedachten en emoties en nare gewaarwordingen in je lichaam. Als je er niets mee doet dan heeft het de tendens om steeds erger en dwingender te worden. Het tast als het ware je eiland aan en maakt dat je steeds minder ruimte ervaart, je bewustzijn word beperkt, je kan niet groeien. Het word benauwd en zwaar. Je gaat problemen ervaren in jezelf of in je omgeving. Je zit steeds slechter in je vel, wordt ongelukkig en ervaart stress. Op den duur kan je er letterlijk ziek van worden!

Nu kan je er heel lang naar kijken, maar dat helpt niet. Je kan ook de andere kant op kijken en net doen of het er niet is: helpt ook niet. Je kan er mee leren leven: gelukkig zal je daar niet van worden! De enige oplossing is om het complex onschadelijk te maken, de grond weer vruchtbaar te maken en het goud te ontdekken. Hierdoor vergroot je je geluk, groei je, en krijg je de ruimte om op avontuur te gaan en te ontdekken wat de wereld jou te bieden heeft. Dit is de kern waar het in de Psychologische Transformatie Therapie (PTT©) bij Aleph Consult om draait!
©Danielle Bakker, Aleph Consult
http://www.alephconsult.nl

 


Een reactie plaatsen

Bereiken van doelen

Voor het snel bereiken van doelen heeft Aleph Consult aan de hand van het vlieger-model een unieke strategie ontwikkelt. Door middel van een 8 stappenplan komt je gewenste doel heel snel binnen handbereik.

Ieder mens heeft bepaalde doelen die hij wilt bereiken, of dit nu op zakelijk of persoonlijk gebied is. Helaas hebben de meeste mensen geen goede strategie om dit zo optimaal mogelijk aan te pakken. Door te handelen op de manier waarop je altijd gehandeld hebt blijft het doel buiten bereik. Door middel van de vlieger-strategie verander jij je mind-set, je focus, je gevoel, je lichaamshouding en je gedrag, zodat je precies krijgt wat je wilt!

In 1 sessie leer jij de strategie goed toe te passen en brengen we de eventuele obstakels in kaart. Nieuwsgierig? Of het vechten meer dan zat? Boek dan nu een sessie of bel/mail voor meer informatie. Tevens mogelijk als  in-company training.